Na een 'reis' die voor mij in november 2020 begon, een reis die gelijk goed voelde, ook al was het na het bekijken van één YT-filmpje, ben ik er gelijk VOL ingedoken. Losgelaten heeft het me ook zeker niet. Loslaten in de goede betekenis, het is mijn 2e natuur geworden. Natuurlijk heeft het even tijd nodig gehad om het te kunnen integreren in je leven maar dat ging vrij snel. Het 'veld' wat begint bij de BOA tot aan de rechtbank staat voor mij te 'boek' als mijn Mens-wereld. Ik begeef me daarin uitsluitend nog als Mens; valsheid in geschrifte plegen is wél een strafbaar feit, dus dat laat ik graag achterwege, als je snapt wat ik bedoel... Ik voel me hierbij als vis in het water en da's gelukkig heel wat anders dan daar als persoon zijn... ;-) ;-) ;-) 

Al na een half jaar ben ik zelfstandig op pad gegaan en dat ging bijzonder goed. Werd al gauw gevraagd lezingen hierover te geven. Daarnaast organiseerde ik ze zelf ook, evenals Onlines en bij-scholingsdagen voor diegenen die dit pad al op waren gegaan. Dat ging uitsluitend via de persoonlijke weg. Altijd door bij elkaar te komen of via Zooms. Ik heb zelf altijd 'tegenstand' gehad tegen de digitale wereld en daarnaast is deze materie in z'n geheel daar niet geschikt voor. Veelal hoorde ik reacties als: dat is dus volledig om-denken. Mijn antwoord was: voor de volle 100%... In mijn beleving doe je dat alleen maar op deze manier en het was ook de route die ik hierin zelf heb afgelegd. 

Kwam er al snel achter dat dat veelal anders ging. Ten slot van rekening ben ik niet de enige die zich hiermee bezig houdt. Blijkbaar zijn er verschillende ziens-wijzen t.a.v. autonoom zijn, iets wat ik heb moeten leren accepteren. Omdat velen de social-media route van autonoom zijn zijn gaan bewandelen was ik veelal bezig dit te moeten bestrijden. Dat kostte mij te veel energie en ben ik op vastgelopen. Daarnaast bleek mijn energetische manier van autonoom zijn voor velen ook te machtig maar ben wel trots dat ze er waren en dat ze de 'moeite' namen zich eerst goed te informeren voordat je aan iets nieuws begint. Om het Mens-zijn een beetje verantwoord in je leven te implementeren moet je echt wel rekening houden met het bijwonen van 4 á 5 info/trainingsdagen. Het invullen van de papieren zonder dat je niet minimaal één infodag of online bij me had gevolgd was bij mij ook niet mogelijk. Mijn visie en de te volgen weg op autonoom-zijn zijn nou één-maal anders dan die van de groot-verspreiders die zich via social media kenbaar maken.

Ik heb dan ook gekozen om behalve het beschikbaar stellen van de boeken me niet meer in de autonome wereld te begeven. Kon ik je tot eind 2022 nog helpen met gesprekken of je helpen bij het invullen van mijn papierwerk, dit doe ik niet meer. Zolang er een autonome (commerciële) markt is, mensen zich niet regelmatig willen laten bij-praten, social-media een grote verspreid-bron blijft en er niet volledig begrip is voor de quote: autonoom zijn wordt je niet, autonoom zijn ben je... valt er er voor mij geen eer te behalen. 

Vind ik dit jammer? Jazeker. De leukste, interessantste en in mijn optiek belangrijkste informatie niet verder kunnen verspreiden is zeker jammer maar ik heb in mijn leven wel geleerd dat ik me niet meer verzet tegen externe velden waar ik geen grip op heb. Zou graag terug keren maar dan alleen als men begrijpt dat autonoom zijn niets maar dan ook niets met papiertjes te maken heeft maar geheel-en-al een besef van innerlijke autoriteit is waar men trots op is en die graag in de praktijk wil toe-passen. Dat iedereen dat op zijn of haar unieke wijze doet is iets dat geheel zo hoort, ten slot van rekening heeft ook iedereen zijn/haar eigen uniek DNA/vinger-afdruk.

Ben wel trots op de boeken die ik heb kunnen schrijven en ben blij dat ik de gevonden weg die ik eind 2020 ontdekte nooit heb hoeven te verlaten. Daar ik een broertje-dood heb aan moeilijke, ingewikkelde taal heb ik gelijk alles omgezet ik taal die voor iedereen begrijpbaar is. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?! Voor mij is het vanaf het begin een duidelijk verhaal geweest bij wie de autoriteit ligt maar dat je je daarin uiteraard wel kunt verbeteren door je erin te trainen.

Ik kan je dus niet meer persoonlijk bijstaan in deze reis. Hoop wel dat mijn boeken je wel kunnen inspireren tot het vinden van het Levend Mens-pad. Wil je toch een papiertje gebruiken vraag dan je uittreksel geboorte-akte op. Het enige bewijs binnen het systeem waar jij als Mens op staat. Als je gaat trouwen heb je je er ook mee moeten identificeren (voor zover je je het nog kunt herinneren). Want iets wat bestaat, kan trouwen met iets wat bestaat. Dat lukt niet als persoon...;-) 
P.s. Dit uittreksel vraag je aan bij de gemeente waar jij ooit bent aangegeven, dat kan dus anders zijn dan daar waar je nu verblijft.
P.s. 2: Mijn boeken zijn geschreven op het moment dat ik nog volop mensen begeleidde met gesprekken en papierwerk. Nu dit veranderd is wil ik wel mijn boeken intact laten en hoop op je begrip dat het aanpassen op dit vlak niet nodig is. 

Alles is fictie, behalve de Mens, daarom is de Mens het Gezag, mits:
Respectvol, Geweldloos, Moreel Kompas...


Ik wens je een Vrij Leven toe...

https://youtu.be/L3LcpCTiy-w


-> Wil je toch in contact blijven, dan is daar een mogelijkheid toe. Zie daarvoor de pagina tot slot